EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSE

Kettős könyvvitel (Kft, Bt, Kkt)
Pénztárkönyvvezetés (egyéni vállalkozó)
Tárgyi eszköz nyilvántartás
Analitikus nyilvántartások vezetése
Évközi és éves adóbevallások elkészítése
Év végi zárás
Éves mérleg és eredmény-kimutatás készítése
Beszámolókészítés a számviteli törvény alapján
Elektronikus adatszolgáltatások
Számviteli politika, számlarend, szabályzatok elkészítése

Bérszámfejtés
Munkaszerződések elkészítése
Alkalmazottak be- és kiléptetése
Munkáltatói igazolások kiadása
Teljes körű képviselet az APEH, TB, Önkormányzatok, és más hatóságok előtt

Kapcsolattartás könyvvizsgálóval
Könyvvizsgálat előkészítése
Könyvvizsgálat (külsős könyvvizsgáló bevonásával)

MAGÁNSZEMÉLYEK ÉVES SZEMÉLYI JÖVEDELEM-ADÓBEVALLÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

Mobil könyvelés keretein belül, a szükséges papírokért házhoz megyünk.